Skip to content

Chia sẻ Bộ sưu tập Files full Nokia VietNam

Tháng Năm 1, 2013

100 RH-130 v03.60
100 RH-130 v04.30
101 RM-769 v006.65

101 RM-769 v07.70
RM-907 ver 04.10-TV

110 RM-827 v03.04
110 RM-827 V03.26
110 RM-827 v03.33
112 RM-837 v03.26
112 RM-837 v03.32
1202 RH-112 v4.03

1208 RH-105 v5.91
1280 RM-647 v007.000
1600 RH-64_7.02

1616 RH-125 v6.51
1800 RM-653 v6.51
200 RM-761 v10.58
200 RM-761 v10.60
200 RM-761 v11.56
200 RM-761 v11.64 Vietnames

200 RM-761 v11.81
200 RM-761 v11.95
201 RM-799 v11.56

201 RM-799 v11.81
201 RM-799 v11.95
202 RM-834 v20.28
202 RM-834 v20.37
202 RM-834 v20.52
203 RM-832 v20.26

203 RM-832 v20.52
205 RM-862 v03.19
206 RM-872 v03.58
2323c RM-543 v09.55
300 RM-781 v07.03
300 RM-781 v07.44

300 RM-781 v07.49
300 RM-781 v07.57
302 RM-813 v14.26

302 RM-813 v14.53
303 RM-763 v13.47
303 RM-763 v14.38
303 RM-763 v14.60

303 RM-763 v14.76
305 RM-766 v3.60

306 RM-767 v03.63
306 RM-767 v05.93
308 RM-838 v05.80

308 RM-838 v05.85
309 RM-843 v05.80
309 RM-843 v05.85
311 RM-714 v03.81
311 RM-714 v03.90
311 RM-714 v05.92
2330c RM-512 v09.85
2690 RM-635 v10.65
2700c RM-561 v9.98
2730c RM-578 v10.47
3110c RM-237 v7.30 ( File full VietNamese )
3120c RM-364 v10.00
3120c RM-365 v10.00
3500c RM-272 v7.21
3600 RM-352 v07.23
3710 RM-510 v4.30
3720c RM-518 v10.16
500 RM-750 v111.020.0059
5030c RM-524 v5.01
5130 RM-495 v7.97
5200 RM-174 v7.20
5220 RM-411 v7.23
5230 RM-593 v40.8.003 Vietnames by Mạnh Trần

5230 RM-588 V51.0.002
5233 RM-625 v51.1.002
5300 RM-146 v7.20
5310 RM-303 v10.10
5320 RM-409 v4.13
5530 RM-504 v40.0.003

5610 RM-242 v10.0
5630 RM-431 v12.20
5630 RM-431 v013.009
5800 RM-356 v60.0.003
603 RM-779 v111.030.0609

603 RM-779 v112.010.1404
603 RM-779 v113.010.1506
6020 RM-30 v05.20
6085 RM-198 v6.00
6280 RM-78 v06.43

6300 RM-217 v7.30( File full VietNamese )
6303c RM-443 v10.10
6303c RM-443 v10.12 Logo T-Mobile Vietnamese TV ok

6500s RM-240_12.35 Vietnamese ok By HoaiTrung
6700c RM-470_13.21Logo T-Mobile Vietnamese Gold HoaiTrung

6700s RM-576 v071.004
6720c RM-424 v032.001

6730c RM-566 v031.022
700 RM-670 v111.030.0609

700 RM-670 v112.010.1404
701 RM-774 v111.030.0609
7100s RM-438_6.31
7210 RM-436 v7.23
7230 RM-604_10.82 Vietnamese Ok By HoaiTrung

7310 RM-379 v9.40
7500 RM-249 v05.21
7510 RM-398 v6.65
7610 RM-354 v7.23
7900 RM-264 v4.80

C1-01 RM-607 v06.15

C2-00 RM-704 v03.82
C2-00 RM-704 v03.99
C2-01 RM-721 v11.20
C2-01 RM-721 v11.21
C2-01 RM-721 v11.40
C2-03 RM-702 v06.97
C2-03 RM-702 v07.48
C2-03 RM-702 v07.63
C2-05 RM-724 v08.79
C3-00 RM-614 v08.71

C3-01 RM-640 v07.16
C3-01 RM-640 v07.51
C3-01 RM-776 v06.75
C5-00 RM-645 v071.005
C5-02 RM-745 v081.003

C5-02 RM-745 v091.002
C5-02 RM-745 v101.003
C5-03 RM-697 v22.0.007
C5-03 RM-697 v23.0.015
C5-06 RM-816 v22.6.007
C5-06 RM-816 v23.6.015
C6-00 RM-612 v42.0.004
C6+RM-624_42.2.004 ( VietNamese by HoaiTrung )

C6-01 RM-601 v022.014
C6-01 rm-601 v025.007
C6-01 RM-601 v111.040.1511
C7-00 RM-675 v022.014
C7-00 RM-675 v111.030.0609
C7-00 RM-675 v111.040.1511

N8 RM-596 v025.007
N8 RM-596 v111.030.0609

N8 RM-596 v111.040.1511
N81 RM-223 v24.0.002
N82 RM-313 v35.0.002
N85 RM-333_31.002
N86 RM-484 v30.009
N95 RM-320 v35.0.001

N96 RM-247 v30.033
N96 RM-247_30.101 HoaiTrung

N97 RM-505 v22.0.110
N97 RM-555 v30.0.004

E5-00 RM-632 v091.001

E5-00 RM-632 v101.003
E52 RM-469 v081.003

E52 RM-469 v091.003
E6-00 RM-609 v022.014

E6-00 RM-609 v111.130.0625
E6-00 RM-609 v111.140.0058
E63 RM-437 v510.21.010
E7-00 RM-626 v022.014

E7-00 RM-626 v111.030.0609
E71 RM-346 v510.21.009
E72 RM-530 v081.003
E72 RM-530 v091.003

X1-01 RM-713 v07.50
X2-00 RM-618 v08.35
X2-01 RM-709 v8.70
X2-02 RM-694 v10.91

X2-02 RM-694 v11.79
X2-05 RM-772 v08.30

X3 RM-540 v11.00
X3-02 RM-639 v07.16

X3-02 RM-639 v07.51
X3-02 RM-775 v06.75

X3-02 RM-775 v07.32
X6 RM-559 v40.0.002
X7-00 RM-707 v025.007
X7-00 RM-707 v111.030.0609
X7-00 RM-707 v111.040.1511

Advertisements
Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: